top of page

Työhyvinvointipalvelut

Kaipaatko virtaa, iloa ja yhteisöllisyyttä työyhteisöösi tykyilyn ja tyhyilyn muodossa?

Onko toiveissasi avoimempi organisaatiokulttuuri ja ilmapiirin parantaminen?

Ennen kuin työ muuttuu harmaaksi puurtamiseksi ja suorittamiseksi, kannattaa

tilanteeseen puuttua järjestämällä arjesta irrottavaa, energisoivaa toimintaa,

jossa on mahdollisuus tutustua työyhteisöön uudessa valossa, toiminnallisten

ja luovien menetelmien avulla. Tarjoan räätälöityjä työhyvinvointipaketteja yritysten

ja yhdistysten tarpeisiin. Sisälllöt voivat liittyä painotetusti esim. työhyvinvointiin,

työssäjaksamiseen, työyhteisön ilmapiiriin sekä vuorovaikutukseen.

anne-herrala-decamerone.jpeg
Työhyvinvointi
decamerone-koulutuspalvelut.jpeg

Esiintymisvalmennus

Jotta asiantuntijuutesi pääsisi täyteen loistoonsa, tarvitset esiintymistaitoja.

Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot ovat harjoiteltavissa olevia taitoja, joita on

mahdollista harjoitella ja kehittää. Valmennuksessa otetaan huomioon jokaisen

omat vahvuudet ja persoonalliset piirteet, ja työstetään niitä tavoitteisiin nähden.

Koulutuksissa esiintymisjännitys valjastetaan voimavaraksi, ja harjoitellaan

positiivisessa, turvallisessa ilmapiirissä. 

Esiintymisvalmennus

Asiakaspalvelukoulutus

Asiakkaiden aito, vuorovaikutuksellinen kohtaaminen on tärkeää.

Asiakaspalvelu on yrityksen ydintyötä, josta tulee jäädä asiakkaalle miellyttävä tunne. Jos asiakaspalvelu on epäonnistunutta, se näkyy yrityksen tuloksessa.

Ei enää teennäistä hymyä, vaan kiireetöntä ja läsnäolevaa kohtaamista!

Annen kuva 2.jpeg
Asiakaspalvelukoulutus
decamerone-hyvinvointikurssit.jpeg

Kulttuurihyvinvointikoulutuksia sote-alalle

Koulutuksissa perehdytään luovien ja osallistavien menetelmien käyttöön sosiaali- ja terveysalalla. Hoitohenkilökunta voi taidelähtöisiä ja toiminnallisia menetelmiä soveltamalla edistää kulttuuristen oikeuksien toteutumista asiakkaiden arjessa. Avainsanoja: asiakaslähtöisyys, voimavaralähtöinen työote, osallisuus,

innostaminen ja voimaantuminen.

Kulttuurihyvinvointi

Hyvinvointikurssit ryhmille

Haluatko lisätä kokonaisvaltaista hyvinvointia elämääsi, antaa aikaa itsellesi ja omille tarpeillesi? Kaipaatko irtiottoa arjesta, rentoutusta ruuhkavuosiin tai kepeyttä keski-ikään? Hyvinvointikursseilla olemme sinun ajatustesi ja unelmiesi äärellä, annamme äänen ja muodon lausumattomille toiveille, ja päästämme irti arkisista kahleista lempeiden, luovien menetelmien avulla. Kurssit voidaan räätälöidä toiveidenne mukaan, ja järjestää joko teidän tiloissanne tai järjestämässäni paikassa. Kurssit on mahdollista toteuttaa myös yhteistyökumppaneideni kanssa (liikunnanohjausta, ratkaisukeskeistä terapiaa, hierontaa ym.).

Hyvinvointikurssit
decamerone-osallistuvaa-ohjelmaa.jpeg
decamerone-draamakoulutus.jpeg

Draama- ja teatterikurssit sekä -koulutukset

Kursseja voidaan järjestää alkeistasosta vaativampaan tasoon mm. näyttelijäntyön, improvisaation, ääni- ja liikeilmaisun, naamionäyttelemisen ja soveltavan draaman parissa. Järjestän myös koulutuksia draamamenetelmien käytöstä opetus- ja kasvatusalalla. Kurssit räätälöidään toiveidenne mukaan.

Draama

Osallistavaa ohjelmaa

Osallistavaa ohjelmaa juhliin ja tapahtumiin, esim. polttarit, syntymäpäivät, sukujuhlat: Haluaisitko järjestää juhlat, joissa ihmiset aidosti tutustuisivat toisiinsa ja pitäisivät hauskaa yhdessä? Se on mahdollista, kun innostaja-Anne ottaa vastuun ohjelman etenemisestä! Osallistava ohjelma pitää sisällään matalan tai korkeamman kynnyksen toiminnallista ja luovaa tekemistä, jossa sovelletaan draamaa ja improvisaatiota, heittäydytään leikkiin ja tarinointiin. Ohjelmassa luodaan yhdessä jokin taiteellinen tuotos muistoksi juhlan sankarille, sekä paljon ihania muistoja kaikille osallistujille.  

decamerone-hyvinvointikoulutus.jpeg
Osallistuvaa ohjelmaa
decamerone-kirjoita-oikein.jpg

Kirjoita oikein -kurssit yrityksille 

Kielenhuollon peruspaketti, joka ei jätä kylmäksi – tämänkin voi tehdä hauskasti ja luovasti! Laitetaan kirjallinen ilmaisu kuntoon, sillä kirjoitettu teksti on tärkeä käyntikortti yrityksestäsi, ja oikeinkirjoituksen puute syö uskottavuuttasi.

Kirjoita oikein

Luovan kirjoittamisen toiminnalliset kurssit

Haluatko kirjoittaa uudella tavalla – yhdessä ideoiden ja uutta luoden, luovien toiminnallisten menetelmien avulla. Kurssilla voidaan kirjoittaa joko yhdessä tai yksin, mutta luovuutta ammennetaan yhdessä. Luovuuden herättäjänä voidaan käyttää mm. draaman keinoja, ääni- ja liikeilmaisua, musiikkia ja tanssia.

Brainstorming
Luova kirjoittaminen
decamerone.fi.jpg

Kuva Miia Rautiainen

Luennot ja juontajapalvelut

Motivoivia ja innostavia luentoja liittyen esimerkiksi vuorovaikutukseen,

turvallisen ilmapiirin luomiseen työyhteisöissä, yhteistyön merkitykseen,

oman tien ja rohkeuden löytämiseen, sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin;

erilaisten tilaisuuksien juontaminen ja fasilitointi

Luennot
bottom of page